6 maj 2008

Nu ska hela rasket rivas...

Tiden för landmärket över Järla Sjö är utmätt. Den höga skorstenen går tydligen inte att reparera, i alla fall inte till en rimlig kostnad kan man förmoda.
Detta utropstecken i skyn som dessutom lägligt markerar var jag bor kommer jag att sakna.
Jag är väl knappast någon industriromantiker, men blandingen av industribyggnader och nydanande arkitektur här i området är häftig och maxat lyckad. Så när skorstenen går i himlen in så kanske en tår rinner på min kind.
Och rent praktiskt - hur ska nu taxibilarna hitta hit?

Inga kommentarer: